Hvad er en støtteperson?

”Det giver balance at have støttepersonen med til møderne”

– Udtalelse fra forældre i forbindelse med KABU projektet, Socialministeriets kvalitetsprojekt.

Det er et menneske, som står til rådighed så længe dit barn ikke bor hjemme eller bliver 18 år eller så længe du selv synes du har brug for støtte.

 

  • Støttepersonen har en faglig uddannelse og erfaring med at samarbejde med forældre.
  • Støttepersonen kender dine rettigheder og pligter.
  • Støttepersonen er uafhængig af kommunen.
  • Støttepersonen har tavshedspligt og må ikke rapportere til sagsbehandler, dit barn eller anbringelsesstedet.
  • Støttepersonen har ingen indflydelse på beslutninger vedr. dit barns anbringelse eller på kommunens beslutninger.