Servicelovens § 54, en rettighed til forældre til anbragte børn

”Hun var på det tidspunkt den eneste person, jeg snakkede med”

– Udtalelse fra forældre i forbindelse med KABU projektet, Socialministeriets kvalitetsprojekt

Kommunen skal tilbyde dig en støtteperson i forbindelse med dit barns anbringelse uden for hjemmet.

Kommunens tilbud gælder, uanset om barnet eller den unge er anbragt med eller uden dit samtykke. Det er forældremyndighedsindehaverens opholdskommune, der skal bevillige en støtteperson og dække udgifterne, der er forbundet hermed.
En støtteperson står til rådighed før, under og evt. efter dit barns anbringelse, indtil det er 18 år, eller når du mener, du ikke har brug for støtten længere.