Værdier

”Modenhed produceres gennem
relationer og fællesskab”

– Rich Waren

Mit mål er at styrke relationer. Jeg brænder for at arbejde netop i det spændingsfelt hvor mennesker mødes og er i tæt kontakt.

 

At være nært knyttet til et andet menneske gennem arbejde eller familie giver stor styrke og til tider udfordringer. Og det er præcis i den nære relation at vi har muligheden for at lære os selv bedre at kende og at udvikles og modnes, igen til glæde for andre mennesker.

 

Min arbejdsform er primært “oplevelsesorienteret”, dvs. jeg tager udgangspunkt i det der optager klienten mest her og nu og hvad der sker mens vi taler sammen. Jeg arbejder med at fastholde den enkelte i at få større indblik i egne reaktionsmønstre og handlemuligheder. Hvad har værdi for dig og hvorfra henter du dine ressourcer?

 

På samme tid er jeg “familieorienteret” forstået på den måde at jeg tænker en gruppe eller en familie som en enhed, der har et fælles ansvar for at alle medlemmer har det godt. Det betyder at jeg fx. i en vanskelighed med et barn er optaget af hvordan mor og far har det sammen, og at jeg i en konflikt med en medarbejder er nysgerrig efter at vide hvordan leder, medarbejder og kollegaer har det med hinanden.

 

Som terapeut er jeg er meget optaget af at være omsorgsfuldt konfronterende. En arbejds”metode” hvor terapeuten er personlig og direkte og tør give udtryk for egne holdninger, følelser, styrker og svagheder samtidig med at klienten mærker respekt, ligeværdighed og nænsomhed.

 

Jeg ser det som en værdi at være reflekterende og evaluerende og at være interesseret i at modnes og udvikles til gavn for mine medmennesker.

 

”Søg visdom og sandhed, vejledning og indsigt, for det er værdier, det betaler sig at holde fast ved.” Salomons Ordsprog